Flygunderrättelseboken

Av Jerk Fehling

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Den här boken beskriver på ett initierat sätt arbetet med teknisk underrättelsetjänst inom försvaret och speciellt då flygsidan under det förra halvseklet. Man får indirekt följa den snabba flygtekniska utvecklingen under denna tid. Teknisk underrättelsetjänst är ett svårt arbetsområde som inte bara kräver teknisk kunskap, utan även förmågan att metodiskt och inte alltför uppenbart inhämta, bearbeta och analysera data från olika källor, öppna såväl som sekretessbelagda. Författaren beskriver hur han och hans medarbetare byggde upp en liten men mycket kvalificerad organisation. Genom samarbete nationellt och internationellt utnyttjades tillgängliga resurser optimalt. Resultaten av gruppens arbete presenterades på olika sätt för främst våra flygförband, vilka därmed fick en god kunskap om andra länders krigsmateriel och taktik. Vårt flygvapen kunde därefter utveckla en egen optimal taktik. Men även utländska kunder visade i speciella fall, där sekretessen medgav, intresse för resultaten.
Boken beskriver många intressanta händelser på ett ingående sätt, vilket först nu är möjligt med hänsyn till sekretessen. Det var många undersökningar av främmande materiel. Analyser av signalspaningsunderlag, uppgifter om telekrigföring etc, presenteras överskådligt.
Det är märkligt hur mycket en liten väl kvalificerad grupp kan åstadkomma om den inte omgärdas av en alltför överdriven byråkrati. Det borde beaktas i organiserandet av vårt nya, krympta försvar.

ISBN 978-91-85671-13-7
Mjukband
368 sidor
2007
Privat utgåva