Anna Hwass

Av Margareta Kempe

Beskrivning

Stiftelsen J C Kempes Minne mottog 1956 enligt Anna Hwass testamente 2 000 A-aktier i Mo och Domsjö AB samt en jord- och skogsbruks-fastighet med Kapellsbergs Herrgård. Inga direkta instruktioner var givna, men donator Anna Hwass hade under diskussioner med företrädare för Stiftelsen haft synpunkter på att Kapellsberg skulle på ett värdigt sätt nyttjas av stiftet eller skolväsendet.
Stiftelsen byggde en elevflygel och rustade upp huvudbyggnaden delvis med medel från försäljning av jordbruksmarken som tomtmark. Så kunde Kapellsbergs Musikskola starta 1961 med 15 elever.
Efter 20 år hade elevantalet ökat till 45, och lokalerna räckte inte till, men skolan tog med sig namnet Kapellsberg och fortsatte musiklinjen i folkhögskolans regi på ”Nya Varvet” där J C Kempe hade haft sin skeppsbyggnadsverksamhet.
För Stiftelsen J C Kempes Minne är det av vikt att ha kunskap om sin andra donator. Det har därför passat bra att inför Musikskolans 50-årsjubileum 2011 låta framställa denna bok, som beskriver Anna Hwass bakgrund och intressen. Avkastningen av hennes donation har använts till att i norra Sverige stödja musik, musikutbildning och musikforskning, där Musikhögskolan i Piteå numera får huvuddelen av anslagen inom detta område.

ISBN 978-91-633-4492-3
Inbunden
126 sidor
Privat utgåva