Byar, gårdar och säterier i Bromma

150kr

Av Nils Ringstedt

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Med Byar, gårdar och säterier i Bromma fullbordar Nils Ringstedt en serie böcker om Bromma utifrån olika aspekter och tidsepoker. I Bromma före Historien får vi veta vad hände från den tid då Brommalandet steg upp ur havet efter istiden fram till och med vikingatiden. Så kommer Brommas skyltade Kulturminnen, där det berättas om de fornlämningar, som finns kvar i Bromma från den tiden och som fortfarande kan ses, och var de skyltar finns, som berättar om dem. Den tredje boken, Torpen i Bromma, handlar om de vanliga, enkla människornas boningar i Bromma.

Så till slut kommer nu boken om de mer besuttnas, makthavarnas Bromma, var och hur de bodde. Men inte bara detta. Vi får också veta hur all bebyggelse växte fram allt sedan forntiden till nu. Hur och var byar uppkom och befolkades. Var stormännen byggde sina hus och hur de såg ut och ser ut än idag.

Författaren till Byar, gårdar och säterier i Bromma, Nils Ringstedt, är fil.dr i arkeologi och är väl insatt i allt som rör Brommas kultur och historia. Alla fakta i boken är väl underbyggda på ett vetenskapligt sätt. En mer heltäckande och initierad bok i Brommakunskap torde inte kunna uppbringas. Den vetenskapliga tyngden i boken kan kanske låta avskräckande för en och annan, men eftersom den dessutom är illustrerad med ett stort antal förstklassiga bilder och en mängd detaljerade kartor som ett komplement till texten, är den aldrig tråkig eller tungläst. Kort sagt är denna bok oumbärlig för Brommabor, som vill veta mer om sin hembygd. Det är med stolthet Bromma Hembygdsförening fogar den som nr 5 i sin skriftserie om Bromma.

ISBN 978-91-86939-61-8
Inbunden
188 sidor
2015