Ekot av kriget

220kr

Av Axel Moberg

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Vilken bild fick den svenska allmänheten av andra världskriget medan det pågick? Vad skrevs i de svenska tidningarna? Hur skiljer det sig från den etablerade bilden vi har idag? Hur mycket sympati fanns egentligen för Tyskland, eller för nazismen, vid den tiden till skillnad från vad man vill minnas senare med facit i hand? Hur stark var opinionen för de allierade och ockuperade länderna? Hur mycket skrev tidningarna om Förintelsen?

I stora drag stämmer bilden med den som nutida massmedia ger. Vid krigsutbrottet hade flertalet av tidningarna tagit avstånd från den tyska politiken, även om de fortfarande ofta var påverkade av tyskt nyhetsmaterial. Men en del drag är mindre kända. USA var djupt engagerat i kriget långt före Pearl Harbor. Efter den tyska ockupationen av Norge rådde till en början vilsenhet och stortinget försökte avsätta kungen. När den svenska opinionen tog fart handlade det bara om stöd för Norge, inga andra länder. Samtidigt levde sympatierna kvar för Finland, som i praktiken var allierat med Tyskland. Tidningarna var negativa till motståndsrörelser fram till sista krigsåret.

Författaren är en före detta UD-tjänsteman, som efter pensioneringen har börjat studera tidningarna från krigsåren. Axel Moberg har gått igenom de tio största svenska dagstidningarna från 1938-45. Han har tittat på hur händelseutvecklingen framställdes, men också på händelser som numera fallit i glömska, och på rykten och spekulationer om vad som skulle komma att hända.

ISBN 978-91-86939-63-2
Inbunden
358 sidor
2015