Dies Academicus

154kr

Av Erland och Ragnhild Billig, Frederick Whitling

Beskrivning

Denna historik över det svenska Rominstitutets första kvartssekel, 1925–1950, skildrar framväxten i Sverige och i Italien av en institution med avgörande betydelse för svensk humanistisk forskning vid Medelhavet. I interaktionen mellan individer och institutioner har ett större antal personer lämnat tydliga avtryck på Rominstitutets verksamhet. Sådana avtryck är inte förbehållna institutets ledning – styrelse och föreståndare – utan har även lämnats av generationer av studenter och forskare som periodvis har haft institutet som hemvist. Till denna senare kategori hör även de tre författarna till denna bok: Erland Billig, Ragnhild Billig och Frederick Whitling.

Erland och Ragnhild Billig vistades på Rominstitutet under andra världskriget, och bakade in sina egna minnen och upplevelser då arbetet med historiken inleddes på 1980-talet. Frederick Whitling kom i kontakt med paret Billigs oavslutade manuskript i samband med bearbetning av arkivmaterial på Rominstitutet för snart tio år sedan. Detta arbete har fortsatt sedan dess och har expanderat i olika riktningar. Denna bok är resultatet.

Historikens karaktär möjliggör utblickar åt olika akademiska och politiska håll i diverse samhällskontexter under första hälften av förra seklet. Bokens omfattande persongalleri täcker mer än en generation av studenter, forskare, beslutsfattare och kulturpersonligheter. Historiken över Svenska Institutet i Rom publiceras i samband med institutets 90-årsjubileum 2015–2016. Samtidigt som historiken blickar såväl bakåt som framåt – mot institutets 100-årsjubileum – bidrar den till att klargöra Rominstitutets betydelse för nationell såväl som internationell forskning, samt för svensk humaniora i vid bemärkelse

ISBN 978-91-7040-124-4
Inbunden
384 sidor
2015