Fotografera naturen!

200kr

Av Mats Ekqvist

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Avsikten med denna bok är främst att ge inspiration till att fotografera naturen och att ge vägledning till att få lyckade bilder. För att tillgodose olika intresseinriktningar redogörs det för fotografering av olika slags naturmotiv, och det ges även exempel på naturfotografering i stadsmiljö. I boken finns det en del fakta om de djur och växter som fotograferats. Detta är av allmänt intresse men det kan också ge inspiration till fotograferingen.
För att göra framställningen så pedagogisk som möjligt, har bristfälliga bilder avsiktligt tagits med i bildurvalet. Bristerna utgör delvis grund för bildkommentarerna vilka är lämpliga som diskussionsunderlag.
Layouten har gjorts på ett sådant sätt att det är lätt att göra anteckningar i boken och på så sätt kan det bli en personlig handbok i naturfotografering. Enligt ovan har boken utformats för att passa som kurslitteratur för fotokurser inom t.ex. gymnasiet och folkhögskolan.
I denna andra upplaga har bildmaterialet kompletterats. Det har huvudsakligen gjorts för att ge exempel på abstrakt naturfotografering. Ett annat huvudtema är att påvisa hur det går att få fram olika effekter genom t.ex. oskärpa och beskärning av bilder.

ISBN 978-91-88823-20-5
Mjukband
170 sidor
2020
Pris 200 kr inkl porto