Hitlers vasaller och Sverige

108kr

Av Jan Linder, Lennart Lundberg

Kategori: Taggar: ,

Beskrivning

En ”vasall” är en härskares förtrogne medarbetare som fått ett ansvarsområde att förvalta. Och som genom sin trohetsed ät helt underställd och beroende av sin makthavare. Vasallen står och faller med sin härskare.
Denna bok speglar utvecklingen i Tyskland under mellankrigstiden och andra världskriget, genom närbilder av i första hand tre av Adolf Hitlers mest omtalade vasaller – Göring, Himmler och Ribbentrop. Vilka var och en hade överraskande många kontakter med Sverige.
Två svenskar som hade nära samarbete med Hitlers vasaller var Birger Dahlerus och Felix Kersten, som båda gjorde oegennyttiga insatser för freden och Sverige, men som under sin livstid aldrig blev uppskattade efter förtjänst.

ISBN 978-91-7040-065-0
Mjukband
234 sidor
2007