Musikjuridik

Av Håkan Hillerström, Henrik Stannow

Beskrivning

Fjärde reviderade omarbetade upplagan. Musikjuridik handlar om musik och juridik. Boken är i första hand skriven för musikbranschens aktörer: kompositörer, författare, bearbetare, artister, musiker, producenter, musikförlag, managers m.fl. Den informerar om olika upphovsrättsliga och avtalsrättsliga frågor, som dessa aktörer kan ställas inför när det gäller utnyttjande av verk och prestationer. Givetvis kan Musikjuridik också vara av stort intresse för andra kulturarbetare i musiklivet och inte minst i utbildningssammanhang. Det så kallade populärmusikaliska området har satts i fokus. Det krävs inga juridiska förkunskaper för att kunna ta del av bokens innehåll.
Exempel på frågor som det lämnas svar på:
• Vilka rättigheter och vilket skydd har jag?
• Vad menas med olika upphovsrättsliga begrepp?
• Är ett avtalsvillkor och ersättningar rimliga?
• Vilka fallgropar skall jag vara uppmärksam på?
• Vad är inte reglerat i ett avtal, som borde vara det?
• Var kan jag få hjälp?
I boken redogörs bland annat för:
• Det upphovsrättsliga regelsystemet och de nya svenska lagregler som trädde i kraft den 1 juli 2005 och den 1 april 2009,
• Upphovsmännens, de utövande konstnärernas och mediebranschens rättigheter och skydd,
• Hur olika upphovsrättsorganisationer i praktiken tar till vara den enskildes rättigheter,
• avtalsfloran på området och förekommande branschvillkor.
I en särskild musikjuridisk ordlista från A till Ö förklaras över 200 specialuttryck och termer.
Ett avsnitt innehåller fristående information från organisationerna COPYSWEDE, IFPI, SAMI, SMF, SMFF och STIM.
En avslutande del innehåller lagar och förordningar, konventioner, anslutningskontrakt, modellavtal m.m., som behandlas i boken.

ISBN 978-91-7040-091-9
Mjukband
600 sidor
2010