Segeltorp 1937 – 1974

Av Åke Sanell

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Den här skriften heter Segeltorp 1937–1974. Varför just den tiden? Valet av tidsperiod kan verka godtyckligt men det har bestämts av tillgången på faktaunderlag. Berättelsen bygger nämligen till största delen på protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten i Segeltorps Villaägareförening och en del annat material. Föreningen bildades på våren 1937 och var sedan aktiv i flera decennier men tycks ha varit vilande efter 1974 och fram till början av 1990-talet.
Protokollen skrevs i första hand för att dokumentera och ge stadga åt föreningens arbete. Men eftersom föreningen arbetade med frågor som betydde mycket för dem som bodde i Segeltorp, ger protokollen också indirekt ett bidrag till Segeltorps historia. Det gäller såväl viktiga utvecklingsfrågor som vardagslivets bekymmer och glädjeämnen. Under de här åren lades grundstenarna för Segeltorps senare utveckling på plats. Även om perioden 1937–74 på ett sätt är slumpmässigt bestämd, är den ändå ganska väl vald även från saklig utgångspunkt.
Segeltorps Villaägareförening är, med sina omkring 700 medlemmar, idag en livskraftig förening som verkar för att bevaka Segeltorparnas intressen i bland annat stadsplanefrågor och trafikfrågor. Det sker till exempel genom att föreningen yttrar sig över kommunala förslag och att den anordnar informationsmöten om aktuella ärenden.

ISBN 978-91-978558-2
Mjukband
64 sidor
2010