Svenska Fornminnesföreningen

150kr

Av Nils Ringstedt

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Svenska Fornminnesföreningen har en lång och spännande historia! Föreningen bildades i november 1869 av flera kända personer, varav många konstnärer. Den drivande kraften var konstnären Nils Månsson Mandelgren.

Nils Ringstedt, fil. dr i arkeologi, har ingående skildrat föreningens snart 150-åriga historia på uppdrag av fornminnesföreningen. Boken har tillkommit inför det förestående 150-årsjubileet år 2019. Läsaren får bland annat bekanta sig med alla intressanta personligheter som genom åren lett föreningen och vad föreningen har sysslat med – intressanta föredrag och studiebesök. Arkeologen Oscar Montelius ledde föreningen i inte mindre än 47 år! Bland andra kända personligheter är professorn i arkeologi Birger Nerman.

Vi får läsa om alla föreningens fonder och stiftelser som medfört stipendier på flera miljoner över åren, inte minst det berömda Hildebrandsstipendiet instiftat 1934 till minne av riksantikvarierna Bror Emil och Hans Hildebrand samt Mandelgrenpriset instiftat 2014 som möjliggjorts tack vare en donation från docent Lennart Karlsson. Vidare får vi stifta bekantskapen med Monteliusmedaljen instiftad 1947 till minne av Montelius. Stipendiater och medaljörer nämns och varför de belönats.

Idag arbetar Fornminnesföreningen med att främja intresset för äldre tiders kultur – främst den svenska och med tonvikten på svensk forntid och medeltid. Föreningen bidrar med sin verksamhet till att främja kulturen! Boken är rikligt illustrerad och omfattar 246 sidor.

ISBN 978-91-86939-89-2
Inbunden
246 sidor
2017