Det romerska riket

168kr

Av Hilding Thylander

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Denna skildring av romarrikets historia har blivit en klassiker. Det beror framför allt på författarens stora kunskaper och det lättillgängliga sätt på vilket det enorma ämnesområdet presenteras.
Författaren definierar själv bokens målgrupp: ”Föreliggande arbete vänder sig främst till den ganska stora allmänhet som har intresse av att lära känna den historiska utvecklingen hos ett folk, vars lagar och institutioner fortlevat under århundraden efter att dess politiska storhetstid upphört, och vars byggnader och minnesmärken av olika slag fortfarande kan beundras i hela Medelhavsområdet.”
Läsaren ställs således inför det enastående historiska panorama som utspelas runt Medelhavet vars stater, städer, kulturer, vetenskaper och utgör själva fundamentet för vårt eget samhälle.
Författaren Hilding Thylander (1907–93) var docent 1953–74 i klassisk fornkunskap samt antikens historia vid Stockholms universitet, tillförordnad professor under olika perioder. Thylander tillhörde det fåtal som var licentiat i såväl latin som klassisk fornkunskap. Sekreterare 1957–91 i Svenska Humanistiska Förbundet, styrelseledamot 1960–79 i Svenska Arkeologiska Sällskapet. Produktiv som författare i sina specialämnen.

ISBN 978-91-7040-070-4
Mjukband
512 sidor
2009