Sjörätt

Av Rolf Ihre

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Handbok i sjörätt har tillkommit genom bearbetning av författarens tidigare böcker. Bokens målgrupper är främst studerande vid sjöfartshögskolorna och vid andra utbildningsställen som behandlar sjötransporter och transportlogistik, aktivt sjöbefäl samt personer som i land arbetar med kommersiell sjöfart.
Som undertitel anges ”och närliggande ämnen”. Med detta avses allmänjuridiska begrepp och regler av betydelse för de sjörättsliga frågorna, försäkrings- och skadeståndsregler samt köpeavtal och kopplingar mellan köp och transport.
Boken, som har utförliga innehålls- och sakregisteravsnitt samt hänvisningar till andra böcker och till hemsidor med marin anknytning, kan med fördel användas som uppslagsbok för små och stora frågor inom bokens ämnesområde.
Författaren har sjökaptensutbildning men har under större delen av sin yrkesverksamma tid arbetat som sjörättsjurist inom Salénkoncernen, och som advokat med huvudinriktning på sjöfart och frågor som har samband med sjöfart och handel.

ISBN 978-91-85671-83-0
Mjukband
488 sidor
2010